TweetBöcekler oldukça farklı yapı ve şekilde olabildikleri gibi özellikleri, beslenme şekilleri itibariyle de birbirlerine benzemezler. Otçul, çürükçül, etçil gibi hemen her şeyle beslenebilen bu haşerelerin bazıları zehirli de olabilmektedir. Kulağakaçan böceği de şekil itibariyle diğer haşerelerden oldukça