TweetSon zamanlarda yapılan araştırmalar neticesinde ülkemizde de çok sayıda kertenkele türü türemiş, kertenkelelerin sayısı eskiye oranla en az 4 kat artmıştır. Bunun en önemli sebepleri arasında iklim değişiklikleri yer almakla birlikte, yeşil alanların azalması da bir etken